Иванчо и глупавата учителка - Вицове за иванчо
Директорът на училището вижда Иванчо по коридора по време на час.
- Защо не си в час?
- Защото учителката е глупава.
- Че защо?
- Пръднах в час, а тя ме прати на чист въздух.

Иванчо и "Под Игото" - Вицове за Иванчо
- И така деца, прочетохте ли "Под игото?"
Всички мълчат, само Иванчо нервно барабани с пръсти по чина:
- Ама госпожо, трябваше ли да го четем?
- Да, Иване! През ваканцията, трябваше да прочетете "Под игото".
- Мамка му! А аз го преписах...

Иванчо и резките на масата - Вицове за Иванчо
Отива Иванчо в кафето където работи Марийка като сервитьорка. Седнал на масата и си мисли докато чака да си поръча как да я впечатли. По едно време забелязал пред него на масата три резки. Зачудил се какво е това и като дошла Марийка не се стърпял и я питал:
- Марийке, кой е драскал на моята маса?
- Хи, хи, хи! – казала Марийка.
– Ами тука снощи седяха едни негри и спореха кой да излезе с мен.
- И кво? – не се стърпял Иванчо.
- Ами решиха, че на който му е най-дълъг той ще излезе с мен, та оттам са резките! – ухилила се Марийка.
- Ееее, че то моето достойнство е по-голямо! - щастлив казал Иванчо и го пльоснал на масата... и чудо, наистина надминало резките.
- Ееее, ама те ги мериха от другата страна на масата! - разсмяла се Марийка.

Учителката и Иванчо - Дядото - 2018
Учителката:
– Дайте пример за тежък предмет!
– Камък! - рекла Марийка.
– Браво! Друг?
– Желязо!
– Браво! Друг?
– На дядо ми члена! - провикнал се Иванчо.
– Как не те е срам?! Какви глупости говориш?
– Госпожо, чух баба да казва - "И Господ не може да я вдигне тая пущина"...


Иванчо и Петърчо спорят на кой дядо му е по-висок.
Петърчо:
- Моя дядо като се протегне пипа облаците.
Иванчо:
- А облаците меки ли са?
Петърчо:
- Да.
Иванчо:
- Това са на моя дядо мадурите!

Учителката и Иванчо - Виц за ИванчоИванчо прави бели в час и учителката му се кара:
- Ще те накажа, ще те пратя при директора, ще те изгоня!
А Иванчо отговаря:
- Няма да го направите госпожо, татко ми е казал, че грозните жени с голям г*з имат добро сърце!!!

Стихотворение за Иванчо - Вицове за ИванчоДЕТСКИ БРОЕНКИ
1. Онче, бонче,
гроздова в патронче,
риба щука,
иде махмурлука!
2. Митко-Миташки
с глътките юнашки,
неговите булки -
фиркани гъдулки!
3. Ала-баланица
огнена водица!
Ой, гиди Ванчо
пийнал капитанчо!